AFFUGTNING

Dansk Skadeservice udfører affugtning med kontrolleret udtørring og styret fugtkontrol.
 
Vi beskæftiger sig med mange forskellige affugtningsopgaver bl.a. indenfor nybyggeri, renovering og i forbindelse med brand- og vandskader.
 
Dansk Skadseservice affugter 24 timer i døgnet, 365 dage om året.
 
Optimal affugtning afhænger af det rigtige affugtningsudstyr, bl.a. affugtere med den nødvendige kapacitet. Vi benytter fugtmålingssystemerne Trotec og Gahn.
 
Gennem analyse af de indsamlede data og udskrivning af målerapporter kommer vi frem til en ensartet, hurtig og præcis information om det aktuelle fugtniveau.
 
Rapporten er velegnet til dokumentation, og kan danne grundlag for beslutning om affugtningsbehovet.
 
 
 
kontakt295
 
Dansk Skadeservice
CVR nr. 33649282
 
Døgnvagt
70 122 122
 
Administration
58 52 73 21
 
Fugtspørgsmål
70 26 52 25
 
 
Dansk Skadeservice  | Tlf.: 70 122 122