BRANDSKADE

Dansk Skadeservice yder assistance til brandvæsen, politi og forsikringsselskaber i tilfælde af brand. 

Vi sikrer bygninger, inventar og værdier, gør rent efter skaderne og fjerner sod og lugt.
 
Kort sagt - vi sørger for alt:

• Fjerner slukningsvand
• Affugtning
• Kloridmålinger
• Afdækning
• Korrosionsbeskyttelse
• Vask og rens af løsøre
• Nedpakning og flytning
• Rengøring

 
Teknisk hjælp
Mange brandskader giver følgeskader, som først dukker op flere uger
efter ulykken. Typisk vil elektronik, hårde hvidevarer og andre maskiner først vise tegn på korrosion nogen tid efter branden.

Vi har ekspertisen i at måle os frem til de langsigtede komplikationer – og fjerne dem!

 
Forsikring
Husk også at melde skaden til dit forsikringselskab. 

 

 
 
 
kontakt295
 
Dansk Skadeservice
CVR nr. 33649282
 
Døgnvagt
70 122 122
 
Administration
58 52 73 21
 
Fugtspørgsmål
70 26 52 25
 
 
Dansk Skadeservice  | Tlf.: 70 122 122