DØGNVAGT

Dansk Skadeservice har 4 døgnbemandede indsatsvogne og 26 fuldt pakkede beredskabsvogne, som er klar til at rykke ud med få timers varsel.

Vores beredskab sikrer en hurtig indsats og optimal redning af værdier i private hjem, erhverv og offentlige institutioner mv.

DØGNVAGT 70 122 122

Vores professionelle personale er uddannet til følgende:

  • Håndtering af følgeskader på forskellige materialer.
  • Kan tage ansvar for handlinger og beslutninger på skadestedet.
  • Tolkning af resultater af målinger til belysning af korrosionsfare.
  • Kendskab til faresignaler for dannelse af skimmelsvamp.
  • Stor forståelse for skadelidtes situation.

Dansk Skadeservice samarbejder med en lang række danske forsikringsselskaber og myndigheder.

 
 
 
kontakt295
 
Dansk Skadeservice
CVR nr. 33649282
 
Døgnvagt
70 122 122
 
Administration
58 52 73 21
 
Fugtspørgsmål
70 26 52 25
 
 
Dansk Skadeservice  | Tlf.: 70 122 122