SKIMMELSVAMP

Dansk Skadeservice er specialister i skimmelsvamp.
 
Det er vigtigt at gribe resolut ind over for skimmel- og vandskader. Dels risikerer man at blive syg af dem, og dels risikerer fugt og skimmel at give ekstra udgifter til vedligeholdelse.
 
Vi finder årsagen og fjerner problemet. Vi udarbejder målinger, tager og analyserer prøver, laver rapporter, rådgiver og udbedrer skaderne.
 
Kvalitetsikring
Vores vurdering beskrives i en rapport, der indeholder dokumentation af omfang, årsag og udbedring af skimmelvækst. Rapporten danner grundlag for en udbedringsplan for den konstaterede skimmelvækst.
 
Planen har til formål at beskrive nødvendig afskærmning af inficeret område, og styre luftrensning ud til det fri via en mekanisk luftrenser. Efterfølgende  beskrives hvilke inficerede materialer, som skal fjernes og håndteres som deponi affald.
 
Den generelle skimmelsanering udføres på blotlagte områder, rengøres, affedtes og skimmelsaneres med egnede og godkendte materialer.
 
Alle skimmelsaneringsopgaver afsluttes med en kvalitetsikring, hvor der udtages Mycometer Surface skimmelprøver eller Myco meter skimmel luftprøve.
 
Først ved et godkendt resultat af disse prøver, bliver området frigivet til affugtning eller reetablering.
 
 
 
kontakt295
 
Dansk Skadeservice
CVR nr. 33649282
 
Døgnvagt
70 122 122
 
Administration
58 52 73 21
 
Fugtspørgsmål
70 26 52 25
 
 
Dansk Skadeservice  | Tlf.: 70 122 122