VANDSKADE

Dansk Skadeservice hjæper ved alle former for vandskader. Vi begrænser skaden,
fjerner vandet, redder indbo, disinficerer, opstiller affugter og gør rent.
 
Skybrud, oversvømmelse, rørbrud, slukningsvand eller et stoppet afløb. Vandskader opstår på mange måder. Fælles for dem alle er, at de kan gøre store skader på din bolig og dit indbo. Det er derfor vigtigt, at der sættes hurtigt og professionelt ind. F.eks. er korrekt affugtning alfa og omega efter en vandskade. Ellers kan fugtskaden risikere at udvikle sig til sundhedsskadelig skimmelsvamp.

Vi kan hjælpe med:

 • Opsugning af vand
 • Fugtmålinger
 • Affugtning
 • Redning af indbo
 • Rengøring
 • Desinficering
 • Skimmelansering
 • Affaldhåndtering
 • Lugtsanering
 • Kontakt til forsikringselskab
 
Dansk Skadeservice tilbyder også:
 • Rådgivning i forbindelse med renovering og sanering
 • Rapportering med beskrivelse af omfang og type
 • Kvalitetssikring
 
Vi udfører fugtmålinger i forbindelse med alle opgaver. Denne ydelse er meget benyttet af håndværkere, entreprenører, ingeniører, private og forsikringsselskaber. Fugtbestemmelse udføres med stor præcision og med dag-til-dag service.
 
 
 
 
kontakt295
 
Dansk Skadeservice
CVR nr. 33649282
 
Døgnvagt
70 122 122
 
Administration
58 52 73 21
 
Fugtspørgsmål
70 26 52 25
 
 
Dansk Skadeservice  | Tlf.: 70 122 122